Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Smals streeft ernaar om de informatie op deze website toegankelijk te maken, in overeenstemming met de wet van 19 juli 2008 over de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsdiensten. Raadpleeg de volledige tekst van de wet van 19 juli 2008 op de website van het Belgisch Staatsblad.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de website https://www.ba4gov.be.

Nalevingsstatus

Op basis van een vereenvoudigde audit kunnen we besluiten dat de website gedeeltelijk voldoet aan de Europese norm EN 301 549 over de toegankelijkheid van informaticatoepassingen. Raadpleeg de pdf met de volledige tekst van de EN 301 549 (in het Engels) op de website van ETSI.

Een volledige naleving kan enkel gewaarborgd worden na een grondige audit.

Raadpleeg het auditrapport voor meer informatie.

Niet toegankelijke inhoud

De site is toegankelijk.

Voorgestelde alternatieven

Er werd geen enkele fout vastgesteld.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben de toegankelijkheidsverklaring opgesteld op basis van:

  • De resultaten van de Bosa Accessibility Tool,
  • Een kritische analyse op basis van de WCAG-principes,
  • Manuele testen.

De audit gebeurde op 25/07/22.

Raadpleeg het auditrapport over de toegankelijkheid van deze website.

We hebben deze verklaring opgesteld op 25/07/22.

De laatste herziening van deze verklaring gebeurde op 25/07/22.

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website? Neem dan contact op via webmaster@smals.be.

Krijgt u geen antwoord, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst via contact@federaalombudsman.be.

}