Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

KEYNOTE - Stefan Bossuwé

Introducing #HolisticBusinessAnalysis

Stefan Bossuwé heeft de deelnemers laten kennismaken met de wereld van #HolisticBusinessAnalysis en op welke organisatieniveaus deze een bijdrage kan leveren. Hij gaf meer inzicht in de verschillende soorten requirements, stakeholders en scope … en hoe deze allemaal met elkaar verbonden zijn. Hij nodigde de deelnemers enerzijds uit om binnen de business analyse verder te kijken dan taken en technieken, en anderzijds om een organisatie te bekijken als een geheel én als een verzameling van diens onderdelen (werknemers, businessdomeinen, klanten, processen, systemen, veranderingsinitiatieven...).

Bekijk de presentatie Introducing #HolisticBusinessAnalysis (in het Engels) [PDF, 2.178 KB].

Bekijk de definities, voorbeelden en tips&tricks op de infografiek Requirements-InfoGraph-BA4gov (in het Engels) [PDF, 186 KB].

BREAK-OUT Sessies

Tijdens de break-out sessies werd gebrainstormd over de mogelijke next steps voor BA4Gov.

Infographic: Resultaten van de BA4Gov-workshop op 28 april 2022 [PDF, 547 KB]

Resultaten van de BA4Gov-workshop op 28 april 2022

Achtergrond: eerste BA4Gov-evenement

De nieuwe BA4Gov-community brengt bedrijfsanalisten van verschillende overheidsinstellingen samen. Op initiatief van het analistenteam van Smals heeft BA4Gov op 28 april 2022 zijn eerste evenement gehouden in de vorm van een 'Business Analysis Conference'. In een workshop dachten de deelnemers na over de roeping, doelstellingen en acties die voor BA4Gov gedefinieerd moesten worden. Dit document is een samenvatting van die workshop.

Doelstellingen van BA4Gov

Vooraf vastgelegde doelstellingen

Bij het begin van de conferentie was de missie van de organisatie al bekend. Ze wil een platform scheppen waar analisten:

 • ervaringen uitwisselen en kennis delen, bijvoorbeeld na opleidingen
 • elkaar inspireren, door de uitwisseling van boeken en informatie (vooral over wetswijzigingen)
 • best practices delen, zoals lessons learned en methodologieën

Doelstellingen ontstaan uit de workshop

De dynamiek onder de deelnemers leidde tot verdere doelstellingen:

 • de wens om een netwerk op te bouwen voorbij de grenzen van de overheidssector, door links te leggen met BA&Beyond
 • synergieën tussen instellingen benutten, met live workshops die discussies over bijvoorbeeld het hergebruik van ontwikkelingen stimuleren
 • gemeenschappelijke gedragslijnen vastleggen voor alle leden van de organisatie
 • nieuwe synergieën opsporen
 • andere profielen bewustmaken van het specifieke karakter en de toegevoegde waarde van Business Analyse voor ondernemingen en IT

Voorgestelde initiatieven

Het eerste initiatief bij oprichting van BA4Gov was het opzetten van de website www.ba4gov.be. De site verzamelt knowhow over Business Analyse en geeft die door aan de BA4Gov-community.

Tijdens de workshop hebben de deelnemers op hun beurt een aantal initiatieven geformuleerd om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken. Dat zijn:

 • evenementen organiseren met business- of professionele presentaties om uitwisseling en netwerken te bevorderen. De evenementen worden afwisselend bij de verschillende instellingen gehouden om te tonen dat BA4Gov door meerdere instellingen gedragen is.
 • speeddatings voor bedrijfsanalisten houden, over hun projecten, hun rol enzovoort
 • workshops organiseren over één specifiek onderwerp, met testimonials
 • boekenclubs orgnaiseren waar een spreker een naslagwerk over bedrijfsanalyse presenteert
 • doeltreffende professionele tools voorstellen
 • een BA4Gov-wiki opzetten, op een platform dat voor alle leden toegankelijk is

Aftermovie van het evenement

Herbeleef het evenement van 28/04/2022 en ontdek de bijdragen van sprekers en deelnemers.

Onder de video vindt u de volledige transcriptie.

‘Voor mij was vandaag belangrijk omdat ik ervan overtuigd ben dat business analyse de sleutel is om ervoor te zorgen dat we niet alleen problemen juist oplossen, maar vooral dat we detecteren wat de juiste problemen zijn om op te lossen. Over de instellingen heen zien we vaak dezelfde problemen en uitdagingen terugkomen. Met de community kunnen we elkaar daarin versterken, kunnen we expertise uitwisselen om zo beter te ontdekken wat de juiste problemen zijn om op te lossen.’

‘Het was een heel interessant event, we hebben ideeën kunnen uitwisselen tussen verschillende instellingen, en net die uitwisseling is heel interessant voor de BA Community. Ik denk dat het heel belangrijk is, en we hebben dat gezien met de verschillende deelnemers, om echt een community te ontwikkelen die ons toelaat om ideeën uit te wisselen. Dat hebben we trouwens ook gedaan in een workshop. Tijdens deze workshop kwamen ideeën naar boven waar we nog niet aan gedacht hadden. Ik denk dus dat deze uitwisseling van groot belang is. We gaan de BA Community dan ook verder ontwikkelen, om haar zo interessant en enthousiasmerend mogelijk te maken.’

‘Business analyse is een beroep waarover verschillende gedachten over bestaan, dus het was belangrijk om met mensen samen te komen, en daar eens over te praten, en heel veel van die uitdagingen rond business analyse voor overheidsorganisaties komen telkens terug. Daarom is het ook belangrijk om daar met die verschillende overheidsorganisatie over samen te zitten, maar ook om er een community rond uit te bouwen, zodanig dat we ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen, samen dingen doen, maar dat moet wel gedragen worden door heel de community, niet alleen door Smals, maar wel iedereen zou moeten meedoen, dat vond ik toch wel heel belangrijk.’

‘Wat voor mij de klapper van vandaag was, was dat wij zelf als Smals het initiatief hadden voor BA4Gov, maar dat we nog moesten afwachten hoe enthousiast de business analisten van de andere instellingen zouden reageren, en vandaag hebben we dus vastgesteld dat ze zeer enthousiast zijn, zeker wel de meerwaarde zien, er zeker willen aan meewerken, en dat was voor mij wel de ontdekking van de dag.’

Artikelen

Symbiose: De BA4gov-community is er!